Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Работата на българската и белгийската съдебни системи обсъдиха членове на ВСС и съдия от Апелативен съд – Антверпен

24 ноември 2017 година

Спецификите в правосъдните системи на България и Белгия обсъдиха на среща днес членове на Съдийската колегия на ВСС и Том Вандевале – наказателен съдия в Апелативен съд – Антверпен. В нея участваха Цветинка Пашкунова – председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, Атанаска Дишева – председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Съдийската колегия и Вероника Имова – член на Колегията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдия Вандевале е на посещение в България по програма за обмен на Европейската мрежа за съдебни обучения. Той прояви интерес към дисциплинарната дейност на Съвета и към правомощията на Инспектората към ВСС. Гостът коментира различията в дисциплинарната практика, тъй като в Белгия дисциплинарните отговорности са вменени на председателя на съда и двама съдии, избрани от магистратите. Съпоставени бяха правомощията на Висшите съдебни съвети в двете страни, като се установиха по-големи правомощия и независимост на българския ВСС.

 

Членовете на ВСС представиха структурата и функциите на Съвета, компетенциите на неговите Колегии и на Пленума, работата на комисиите към тях. Членовете на Съвета поставиха въпроси как се извършва атестирането на магистратите в Белгия и какви са критериите за кариерно израстване, съществува ли проблем с натовареността на съдиите, за средната продължителност на съдебните производства, както и за правомощията на белгийския Върховен касационен съд, относно административното правораздаване и възможностите за законодателна инициатива на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд