Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди атестирането на магистрати, участващи в процедури за избор на административни ръководители

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че не се провежда атестиране на върховни съдии, участващи в процедура за избор на административни ръководители.

Колегията прие също, че не се открива процедура по атестиране на Панайот Генков – кандидат за административен ръководител на Административен съд – Бургас.

Решението е взето във връзка с изразеното от Комисията по атестирането и конкурсите становище, че не следва да се открива процедура за кандидата Панайот Генков, тъй като Законът за съдебната власт не предвижда атестиране на съдиите от върховните нива в органите на съдебната власт, като същото е съобразено и с правомощията на КАК.

Съгласно чл. 39 от ЗСВ КАК при СК на ВСС провежда атестирането на съдии, на административни ръководители и на заместници на административни ръководители, с изключение на тези от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд.

Специалната разпоредба на чл. 203, ал. 2 от ЗСВ императивно изключва съдиите от ВКС и ВАС от провеждането на периодично атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд