Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прецизира как се изготвя комплексна оценка за атестиране на съдия, работил и като прокурор (следовател)

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи начина, по който се определя крайната комплексна оценка от атестиране на съдия, работил в периода на атестиране и на други длъжности в органите на съдебната власт - като прокурор/следовател. По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия когато другият орган, в който е работил съдията е Прокуратурата, оценката за времето, през което е бил прокурор се прави от КАК на Прокурорската колегия.

Тъй като комплексната оценка може да бъде само една и тя обхваща целия атестационен период, следва при формиране на крайната комплексна оценка на магистрат, работил в рамките на периода на атестиране като прокурор и като съдия, Съдийската колегия да вземе предвид двете оценки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд