Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – София, Районен съд – Първомай и Районен съд – Велики Преслав

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ във връзка с чл. 168, ал. 7 и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г. определи Пламен Димитров Петков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – София, считано от 04.12.2017 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Кандидатурата на Пламен Петков е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – София.

Колегията определи на същото основание София Сотирова Монева – съдия в Районен съд – Първомай, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Първомай. Назначението е считано от 16.12.2017 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велики Преслав, е определена Дияна Димова Петрова – съдия в същия съд, считано от 21.12.2017 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд