Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Любомир Гайдов на длъжност „заместник-председател“ на Административен съд – София-област

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Любомир Панайотов Гайдов – съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – София-област.

Предложение за това е направено от Мария Христова Попова – административен ръководител – председател на Административен съд – София-област. Тя се мотивира със съществената роля, която има заместник-председателят при  осъществяване на дейността на съда, както и за осигуряване на нормалното функциониране и ефективното протичане на работния процес.

Заемащият длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда съдия Емил Димитров е командирован, считано от 02.10.2017 г.,  във Върховния административен съди е подал молба за освобождаване. Същевременно на проведено Общо събрание на съдиите от Административен съд – София–област, никой от тях не е заявил желание да заеме свободното място на заместник-председател.

Предложеният за длъжността Любомир Гайдов познава дейността на Административен съд – София-област, където е работил като съдия за времето от 15.02.2007 г. до 06.08.2009 г. и от 28.10.2009 г. до 01.02.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд