Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за преназначаване на следователи и прокурори по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от СГП, Окръжна прокуратура – Благоевград и Окръжна прокуратура – Добрич в Специализираната прокуратура

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от СГП, Окръжна прокуратура – Благоевград и Окръжна прокуратура – Добрич в Специализираната прокуратура.

Едната процедура е за преназначаване на петима следователи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от следствения отдел в Софийска градска прокуратура в следствения отдел в Специализираната прокуратура, а другата за преназначаване на двама прокурори от СГП, двама прокурори от Окръжна прокуратура – Благоевград и един от Окръжна прокуратура – Добрич в Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия указа на тримата административни ръководители, съгласно Правилата за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ, да уведомят следователите и прокурорите за възможността в 7-дневен срок от получаване на решенията на Колегията, да подадат заявления за участие в процедурата, с приложени мотиви за преместването.

Решенията на Прокурорската колегия са част от мерките за кадрово обезпечаване на Специализираната прокуратура, във връзка с разширения обхват на дейността ѝ, въведен с новите поправки в НПК, променящи подсъдността на корупционните практики.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд