Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник - административни ръководители на СГП и Районна прокуратура – Ботевград и определи втора щатна длъжност за заместник в Окръжна прокуратура - Добрич

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник - административни ръководители на СГП и Районна прокуратура – Ботевград.

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Михаела Спасова Райдовска – прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на СГП.

Предложението за преназначаване е на административния ръководител на Софийска градска прокуратура. Прокурор Райдовска има над 11 г. общ юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. Със заповед на главния прокурор на Република България тя е поощрявана с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда. В предложението е посочено, че прокурор Райдовска се отличава със задълбочени правни познания, аналитично мислене, работи в екип и се ползва с авторитет сред колегите си.

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Радка Симеонова Цекова – прокурор в Районна прокуратура - Ботевград на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ботевград.Тя има над 19 години юридически стаж, през които е работила като следовател и прокурор. В предложението на административния ръководител е посочено, че прокурор Цекова притежава отлична практическа и теоретична подготовка. При изпълнение на служебните си задължения отстоява позициите си, основани на вътрешното ѝ убеждение и не допуска въздействие на чуждо влияние.

Прокурорската колегия определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ чрез трансформиране на свободна длъжност „прокурор“ от щата на Окръжна прокуратура – Добрич в една щатна длъжност заместник на административния ръководител, считано от датата на вземане на решението.

В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич е посочено, че с решения на ВСС по протокол № 40/18.09.2014 г., е съкратена една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ и е разкрита една длъжност „прокурор“, като от разкриването на длъжността до настоящия момент от ВСС не е обявяван конкурс за заемането ѝ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд