Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2018 г.

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в Прокуратурата на Република България, съответстващ на Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2018 г.

По 12 дни допълнителен платен годишен отпуск е определен за съдебните служители на ръководни длъжности, по 10 дни за служителите в специализираната и общата администрация и по 8 дни за служителите изпълняващи технически и специфични длъжности.

Актуализацията е във връзка с приетите Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България. През последните 10 години ВСС не е актуализирал таблицата за размера на полагаемия допълнителен платен годишен отпуск на съдебните служители.

С писмо до комисиите „Съдебна администрация“ към двете колегии на ВСС, до председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор на Република България Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт представя необходимостта за актуализирането на Таблицата за размера на полагаемия платен годишен отпуск на съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд