Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС измени и допълни Правилата за работата си

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС измени и допълни Правилата за работата си, приети с решение по протокол № 6/15.06.2016 г. заради създадените две нови постоянни комисии.

С решение на Колегията бяха формирани Комисия „Съдебна администрация“ и Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“, с което отпада необходимостта да се възлага на членове на Колегията координиране, обобщаване и изготвяне на проекти за решения относно промяна съдебните райони и натовареността на прокурорите и следователите, щатната численост и натовареността на съдебната администрация.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд