Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Заседанието на Прокурорската колегия на ВСС за избор на директор на Националната следствена служба ще се проведе от 11.00 часа на 6 декември 2017 г.

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС измени решението си по протокол № 32/11.10.2017 г., с което бе открита процедура за избор на директор на НСлС и приета хронограма на процедурата.

Прокурорската колегия реши да проведе заседанието си, с единствена точка - изслушване на кандидата и избор на директор на Националната следствена служба от 11.00 часа на 6.12.2017 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд