Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС инициира увеличаване на бюджета на съдебната власт за 2017 г.

30 ноември 2017 година

Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.

Неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. е в размер на 10 073 600 лв. При запазване на същата тенденция в края на 2017 г. очакваното неизпълнение на приходите ще е в размер на 12 100 000 лв.

Съгласно чл. 361, ал. 4 от Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите е за сметка на неизползвани наличности от приходни години и допълнителна субсидия от централния бюджет.

С решението на Пленума на ВСС проектът се изпраща на министъра на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд