Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие допълнение към Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи

30 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правила за изменение и допълнение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи. Промяната се прави предвид измененията в разпоредбите на Закона за съдебната власт в глава XV „Поощрения“ (Държавен вестник, бр. 62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г.), с които ВСС е преструктуриран на Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии.

Одобрен е и образец на грамота за Съдийската и за Прокурорската колегии в съответствие с Правилата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд