Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще обсъди на извънредно заседание партньорството и работата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“

30 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще обсъди на извънредно заседание на 8 декември 2017 г. своето участие като бенефициент или партньор по проекти, реализирани с финансиране по Оперативна програма „Добро управление“. За участие в него ще бъдат поканени представители на Министерство на правосъдието, които отговарят за тази дейност, както и на Управляващия орган по ОПДУ.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия на ВСС, за координатор в екипа за управление на проект „Ефективен достъп до правосъдие“.

ВСС е официален партньор на Министерството на правосъдието по проектно предложение „Ефективен достъп до правосъдие“, което е одобрено за финансиране от Оперативна програма „Добро управление“.

Проектът обхваща изпълнението на четири мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и има основна цел да допринесе за подобряване достъпа до правосъдие чрез изграждане на механизъм за оценка и мониторинг на ефективността, независимостта и прозрачността на съдебната система. Неговата продължителност ще бъде 13 месеца, а бюджетът му е 750 000 лв., със 100% безвъзмездно финансиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд