Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

От 29.11.2017 г. /сряда/ започна прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 30/27.09.2017 г. конкурси за преместване и заемане на 1 длъжност „прокурор“  в Специализираната прокуратура и 1 длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. В 14-дневен срок от от датата на обнародване на конкурсите в Държавен вестник /бр. 95/28.11.2017 г./ до 12.12.2017 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие. Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления. Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд