Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членовете на Висшия съдебен съвет проведоха работно заседание с участието на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, представители на Министерство на правосъдието и ръководителя на Оперативна програма „Добро управление“

8 декември 2017 година

Членовете на Висшия съдебен съвет проведоха работно заседание с участието на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, заместник-министрите на правосъдието Десислава Ахладова и Евгени Стояново, и Ирена Първанова - ръководител на Оперативна програма „Добро управление“ и директор на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерски съвет.

Обсъдени бяха въпроси по участието на Висшия съдебен съвет в проекти, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обсъден беше напредъкът по изпълнение на мерките в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътна карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г., които се изпълняват чрез проекти по ОПДУ, както и възможностите и сроковете, в които ВСС може да инициира актуализиране и включване на нови мерки.

Вицепремиерът Дончев заяви готовност за съдействие и експертна подкрепа при реализиране на проектите на ВСС. Той подчерта, че най-сигурен начин за гарантиране устойчивостта на постигнатите по проектите резултати е промяната да бъде „скрепена с промяна в закона“.

Ирена Първанова, ръководител на управляващия орган на ОПДУ посочи, че промени и актуализиране на дейности в проекти, за които има сключени договори между ОПДУ ВСС, и Министерство на правосъдието са допустими, при условие, че не се променя очакваният резултат от изпълнението им.

Висшият съдебен съвет е бенефициент по 3 проекта, по 7 е партньор на Министерство на правосъдието и по един е партньор на ИВСС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд