Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Бургас

12 декември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведено гласуване и резултат от 4 гласа „за“ кандидата Веселин Енчев, нито един глас „за“ кандидата Христо Христов и 9 гласа „против“ не избра „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Бургас.

Членовете на Съдийската колегия избираха между двама кандидати, които са съдии в Административния съд.

Третият кандидат Панайот Генков - и.ф. административен ръководител на Административен съд – Бургас заяви, че оттегля кандидатурата  си по време на изслушването му пред Съдийската колегия. Той сподели впечатленията си за проблемите и актуалното състояние на съда и посочи, като личен принос създаването на съдебна зала в сградата на Затвора в Бургас.

Членовете на Колегията единодушно с 13 гласа „за“ решиха да прекратят участието на Панайот Генков в конкурсната процедура.

Повече от четири часа продължи изслушването и обсъждането на кандидатурите на участниците в конкурса за избор на административен ръководител на Административен съд – Бургас.

Това е втората конкурсна процедура проведена през 2017 г., която приключи без избор на административен ръководител. Предишното изслушване и избор на административен ръководител на Административен съд - Бургас бе проведено на 28.02.2017 г., когато сред тримата кандидати бе Христо Христов – участник в настоящата процедура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд