Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение възраженията на Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд - Крумовград и не го допусна до участие в процедурата за избор на административен ръководител на Административен съд – Кърджали

12 декември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд – Крумовград, кандидат за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Кърджали, да бъде спряно производството по избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали, по реда на чл. 54, ал. 1 от АПК.

Съдийската колегия остави без уважение възражението на Иван Йорданов и на основание чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, не го допусна до участие в процедурата за избор за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Кърджали, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 39/04.10.2017 г.

В периода 15.03.1999 г. до 31.03.2004 г. съдия Иван Йорданов е заемал длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Крумовград. С решение на ВСС по протокол № 25/07.07.2004 г. отново е назначен като председател на същия съд, като е преизбран за втори последователен мандат с решение на ВСС по протокол № 32/29.07.2009 г. Евентуалното му назначаване за административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали би се явил за него четвърти мандат, което с оглед на конституционната норма е недопустимо.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд