Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не избра административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС не избра административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен.

В изборната процедура участваха трима кандидати - Владимир Валентинов Николов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Диана Николаева Маркова – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен и Стефан Александров Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Плевен;

Повече от три часа продължи изслушването и обсъждането на кандидатурите на участниците в конкурса за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен.

Това е втората конкурсна процедура проведена през 2017 г., която приключи без избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд