Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще избере административен ръководител- районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив на 24.01.2018 г.

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи събеседването с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител- районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив да се проведе на 24.01.2018 г.

Процедурата за избор на административен ръководител е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 32/11.10.2017 г., като до участие в нея са допуснати двама кандидати – Чавдар Петров Грошев – и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив и Димитър Здравков Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд