Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Деян Славов Славов – прокурор в СРП на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Деян Славов Славов – прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

В Предложението от  административния ръководител на Софийска районна прокуратура е посочено, че прокурор Славов притежава отлична теоретична подготовка и богат практически опит, които му позволяват да изпълнява своите задължения с необходимата прецизност и качество. Той е мотивиран и с изключително чувство на отговорност, а неговите актове са обосновани, мотивирани, с категорична аргументация. Успява отлично да планира, организира и изпълнява служебните си ангажименти и задачи, стриктно спазва и следи законоустановените срокове за разследване, съумява да постигне максимално добри резултати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд