Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Иво Валентинов Илиев – прокурор в СРП на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Иво Валентинов Илиев – прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

В Предложението от  административния ръководител на Софийска районна прокуратура е посочено, че прокурор Илиев демонстрира професионално и отговорно отношение към служебните си задължения, както и способност да взема самостоятелни, своевременни и правилни решения. Притежава задълбочени теоретични и практически познания в областта на наказателното право и процес, работи много добре с разследващите органи, запознат е със спецификата и организацията на работа в СРП, ползва се с авторите сред колегите си и съдебните служители.

По предложение от административния ръководител на СРП Прокурорската колегия намали броя на заместниците на административния ръководител при Софийска районна прокуратура от шест на пет, чрез съкращаване на една незаета щатна бройка за длъжността “заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ и разкриване на една щатна длъжност  „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд