Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение възражението на Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна и не го допусна до участие в конкурса за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС със 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“ остави без уважение възражението от Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна и не го допусна до участие в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна.

Прокурор Чавдаров възразява срещу решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия по протокол №35/21.11.2017 г., с което не е допуснат до участие в конкурса за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна. В мотивите на комисията е посочено, че кандидатура на прокурор Чавдаров не отговаря на изискването на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, съгласно която административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране. Според Комисията нормата касае заемането на длъжността „административен ръководител“ не само в един и същ орган на съдебната власт, а такава заемана в целия професионален път на магистрата.

В периода 2005 г. – 2010 г. прокурор Чавдаров е заемал длъжността административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Варна. С решение на ВСС по протокол № 03/19.01.2010 г. е назначен за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, а с решение на ВСС  по протокол № 46/16.07.2015 г. за втори мандат на същата длъжност. Назначаването му за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна бе се явил за него четвърти мандат, което с оглед на конституционната норма се явява недопустимо.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд