Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама прокурори и повиши на място в по-горен ранг 9 магистрати

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг 7 прокурори, считано от датата на вземане на решението, проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на двама следователи и предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ на 2 прокурори.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ прие комплексна оценка на двама прокурори, които придобиха статут на несменяемост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд