Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка с ползването на недвижими имоти от Районния съд и Районната прокуратура в Асеновград, Административен съд – Търговище и Окръжна прокуратура - Русе

14 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предприе действия за учредяване на безвъзмездно право на ползване на ВСС върху недвижим имот – частна държавна собственост, в гр. Търговище, за нуждите на Административен съд – Търговище.

Членовете на ВС дадоха съгласие областният управител на област Търговище да предостави недвижим имот – частна държавна собственост за безвъзмездно и безсрочно управление на ВСС, за нуждите на административния съд и упълномощиха представляващия Боян Магдалинчев да сключи договор с областния управител.

Административен съд – Търговище е един от малкото административни съдилища без собствена сграда. Недвижимият имот се ползва от съда безвъзмездно в последните четири години, като до момента не са били предприети действия за регламентиране на взаимоотношенията между изпълнителната и съдебната власт по реда на Закона за държавната собственост и Закона за съдебната власт.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 388, ал. 1 от ЗСВ утвърди разпределение на ползване на част от недвижим имот – етаж шест от административна сграда в гр. Асеновград, съгласно споразумителен протокол подписан от административните ръководители на Районния съд и Районна прокуратура. С него се разпределят предоставените за ползване

работни кабинети и санитарни помещения за нуждите на съда и прокуратурата.

Пленумът на ВСС разпредели на Окръжна прокуратура – Русе ползването на площ от 40 кв. м. в подпокривното пространството на западното полукрило на трети етаж от сградата на Съдебната палата в гр. Русе, за обособяване на помещение за провеждане на обучителни семинари. Към момента Окръжната прокуратура не разполага със зала подходяща за провеждане на работни срещи и мероприятия с голям брой участници.

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд