Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за определяне на член на ВСС за съпредседател на Гражданския съвет до приемане на Наредба за организацията и дейността на Съвета по партньорство по чл. 217, ал. 5 от ЗСВ

14 декември 2017 година

Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението за определяне на съпредседател на Гражданския съвет от страна на ВСС до приемане на Наредба за организацията и дейността на Съвета по партньорство по чл. 217, ал. 5 от ЗСВ.

Определянето на съпредседател на ГС от страна на членовете на ВСС бе предложено за повторно разглеждане от Комисията по правни и институционални въпроси, сред проведена среща с представителите на Гражданския съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд