Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители във фокус групите във връзка с изготвянето на първата Национална оценка за риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Република България

14 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Пламен Найденов и Боян Новански за свои представители във фокус групите, които ще заседават на 18 и 19 декември 2017 г. във връзка с изготвянето на първата Национална оценка за риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Република България(НОР).  

Съгласно изискването на чл. 7 от Директива (ЕС) на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма е създадена Междуведомствена работна група председателствана от ДАНС и МВР. Тя ще извърши първата НОР, като използва Методология за национална оценка на риска на Съвета на Европа, която предвижда след приключване на първия проект на доклад за НОР да се организират фокус групи за придобиване на допълнителна информация и разрешаване на дискусионни въпроси от заключенията на доклада.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд