Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши Съдийската колегия да обсъди необходимостта от създаване на нова деловодна система или надграждане и унифициране на съществуваща система, като дейност по проект на ОПДУ

14 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди продължаването на работата по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“. Темата бе предложена за обсъждане от Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, във връзка с преценка и вземане на решение за необходимостта и целесъобразността от изграждане на Единна информационна система на съдилищата, или доработка, надграждане и внедряване на някоя от вече съществуващите деловодни системи във всички общи съдилища.

Членовете на ВСС се обединиха около позицията, че обсъждането на темата следва да се проведе в заседание на Съдийската колегия, като се отчете мнението на административните ръководители от общите съдилища по отношение необходимостта от създаване на нова или унифициране и надграждане на съществуваща деловодна система.

С 21 гласа „за“ и 1 „против“ Пленумът на ВСС реши предложението на г-жа Мутафова за обсъждане продължаването на проекта да бъде обсъдено на заседанието на Съдийската колегия на ВСС насрочено, за 19.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд