Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение

Проектен фиш

Окончателен доклад

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в трета среща на екип по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 19-20.04.2018 г. в гр. Рим, Италия

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в среща на диалогова група на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 29 януари 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния.

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие във втората среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд