Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Обществено доверие и имидж на правосъдието

Проектен фиш

Окончателен доклад

                      Приложения

 

Доклад от  Красимир Шекерджиев и Георги Кузманов, членове на Висшия съдебен съвет, от  участие във втората среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 10-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд