Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия не включи в дневния си ред предложението на председателя на ВКС за освобождаване на Красимир Влахов от заеманата длъжност „заместник-председател“ на ВКС, оставането му на длъжност съдия и назначаване на Светла Димитрова

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, след проведено обсъждане, не включи като допълнителна точка в дневния ред на заседанието, предложението на председателя на ВКС за освобождаване на Красимир Влахов от заеманата длъжност „заместник-председател“ на ВКС, оставането му на длъжност съдия и назначаване на Светла Димитрова – съдия във ВКС на длъжността заместник-председател.

Членовете на Колегията се обединиха около позицията, че предложението на председателя на ВКС няма характер на неотложност и спешност и следва да бъде разгледано на следващо заседание. Отчетена бе целесъобразността от разглеждане в едно и също заседание на  предложението за освобождаване на настоящия заместник-председател и назначаване на предложения кандидат за длъжността, за когото в процес на изготвяне са становища за притежаваните нравствените и професионални качества.

Предложението от председателя на ВКС е депозирано във ВСС на 14.12.2017 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд