Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС единодушно с 11 гласа „за“ и нито един „против“, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува  дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав.

Съдийската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Драгомир Кояджиков, Цветинка Пашкунова и определи за председател на състава, който е и докладчик Красимир Шекерджиев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд