Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ и нито един „против“, потвърди наложеното със Заповед № АС – 339/31.10.2017 г. на Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд.

Заповедта, ведно с решението на Съдийската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на съдията.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд