Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия се произнесе по две възражения на съдии срещу изготвените им комплексни оценки за придобиване статут на несменяемост

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ Наталия Петкова Петкова – съдия в Районен съд – Сливен и Моника Пламенова Добринова – съдия в Софийски районен съд, поради постъпили възражения срещу изготвената им комплексна оценка.

Съдийската колегия уважи частично възражението на Наталия Петкова и  прие на основание чл. 209, ал. 4, комплексна оценка „много добра“ – 91 точка на Наталия Петкова Петкова – съдия в Районен съд – Сливен. Съдийската колегия остави без уважение възражението на Моника Добринова, като  прие комплексна оценка „много добра“ – 96 точки.

Съдия Добринова и съдия Петкова, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд