Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Мариян Стефанов Марков за освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, тъй като същият няма качество на магистрат, поради влизане в сила на решението на Съдийската колегия по пр. № 02/17.01.2017г., т. 2, с което му е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд