Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, повиши Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдийската колегия възложи на съдия Щерева да довърши започнатите с нейно участие дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд