Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС приключи конкурсната процедура по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София – гражданска колегия

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приключи конкурсната процедура по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.12.2017 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд