Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Таня Петрова Киркова – съдия в Районен съд Ивайловград за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на съда

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Таня Петрова Киркова – съдия в Районен съд Ивайловград за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Ивайловград.

Решението на Съдийската колегия е във връзка с уведомление от административния ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково, с което е съобщено, че на 11.12.2017 г. е починал Калоян Петров – председател на Районен съд – Ивайловград.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд