Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи и.ф. заместници на административния ръководител на Софийски районен съд и назначи заместници на административния ръководител

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС освободи и.ф. заместници на административния ръководител на Софийски районен съд и назначи  заместници на административния ръководител.

Съдийската колегия на ВСС, по предложение на административния ръководител, назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Петя Данаилова Петкова, Даниела Божидарова Александрова, Мария Ангелова Дончева и Илиана Валентинова Станкова – съдии в СРС на длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на СРС.

Четиримата съдии са изслушани от Общото събрание на Софийски районен съд, проведено на 04.11.2017 г., като по отношение на всеки от тях е изразено положително становище при проведените гласувания.

Съдия Даниела Петкова има над 20 години юридически стаж, като работи в СРС от 20.12.1999 г., разглеждайки наказателни дела. Към момента изпълнява функциите на длъжността заместник-председател, като ръководи Наказателно отделение.

Съдия Мария Дончева има над 10 години юридически стаж, като работи в СРС от 01.06.2011 г., разглеждайки наказателни дела.

Съдия Илиана Станкова има над 14 години юридически стаж, като работи в СРС от 28.10.2010 г., разглеждайки граждански дела.

Съдия Даниела Александрова има над 12 години юридически стаж, като работи в СРС от 11.09.2014 г., разглеждайки първоначално наказателни дела, а впоследствие граждански дела. Към момента изпълнява функциите на длъжността заместник-председател, като ръководи „Трето гражданско отделение“.

Съдийската колегия освободи определените на 14.02.2017 г. съдии за изпълняващи функциите „заместник на административния ръководител“ – Йоана Милчева Генжова, Даниела Петрова Попова и Валентин Тодоров Борисов.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд