Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Александър Добрев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел

20 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10  гласа „за“ Александър Добрев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел.

Александър Добрев има над 17 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера през 2004 г., като „следовател“ в Окръжна следствена служба – Търговище. В периода 2006 г. – 2017 г. е прокурор в Районна прокуратура – Търговище. От 07.09.2017 г. с решение на Прокурорската колегия е определен за и.ф. „административен ръководител – районен прокурор“ Районна прокуратура – Котел.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Добрев определя като приоритет запазване и надграждане на добрите практики в организация на прокуратурата, утвърждаване и доразвитие на постигнатите положителни резултати, екипен принцип на работа и постоянна оптимизация Предвижда се анализ на дейността на прокуратурата по отношение деловодната обработка на досъдебните производства и преписките, ревизия на веществените доказателства и инвентаризация на складовото помещение, където се съхраняват. Акцент е поставен върху развитие на утвърдената практика прокурорите от РП- Котел да работят в екип с разследващите полицаи и оперативни работници с цел намаляване общия брой на върнатите за доразследване дела спрямо общия брой на внесените в съда прокурорски актове.

Сред останалите акценти са повишаване срочността и качеството на делата, повишаване броя на внесените в съда прокурорски актове и приключването на старите – неприключени в минали години дела. Приоритет в работата на Районна прокуратура – Котел ще бъде работата по дела с лица, срещу които има две и повече висящи досъдебни производства, като в тази насока ще се следи за ефективното и бързото им приключване. Въпроси към кандидата зададоха главният прокурор Сотир Цацаров и Светлана Бошнакова за мотивите му да се кандидатира и премести в гр. Котел, причините за текучеството на прокурорите и какви мерки могат да бъдат предприети в тази насока.

Прокурор Добрев бе подкрепен от Гергана Мутафова, която акцентира на заявеното желание на кандидата да изпълни в цялост управленския си мандат и му пожела на добър час.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд