Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

20 декември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС приключи, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 27.11.2017 г. Общо девет свободни длъжности „прокурор“ са заети след повишаване и преместване на класираните кандидати. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд