Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ две щатни длъжности „заместник на главния прокурор“ при ВКП

20 декември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ две щатни длъжности „заместник на главния прокурор“ при ВКП чрез трансформиране на една свободна длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП в една щатна длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 04.01.2018 г.

В предложение от главния прокурор на Република България до Прокурорската колегия е посочено, че общото ръководство на прокурорите от ВКП може да се осъществява и от екипа на настоящите заместници. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд