Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши изпълнителите по договори за проектиране на основни ремонти, конструктивно укрепване и преустройство на съдебни сгради да получават необходимата техническа документация от компетентните органи

21 декември 2017 година

Пленумът възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да упълномощи изпълнителите по обществени поръчки да изискват и получават необходимата  техническа документация във връзка с подписани от ВСС договори за основен ремонт и преустройството на съдебните сгради в гр. София, бул. Драган Цанков №6“, в гр. Бяла и в гр. Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд