Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.

21 декември 2017 година

Пленумът на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. по чл. 60м от ЗСВ, както и данните от ИВСС по глава Трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за същия период от време, а така също и  отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения  по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ  за посочения период.

Пленумът на ВСС препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд