Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПЪЛНИ СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЯНУАРИ 2018 г. - 9,30 ч.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЯНУАРИ 2018 г. - 16,30 ч.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 06 ФЕВРУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ФЕВРУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 МАРТ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 МАРТ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 МАРТ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 АПРИЛ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24 АПРИЛ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 8 МАЙ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 МАЙ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22 МАЙ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29 МАЙ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮНИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ЮНИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮНИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 3 ЮЛИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮЛИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮЛИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮЛИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ОКТОМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ОКТОМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 30 ОКТОМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 1 НОЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 НОЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 НОЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 НОЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 7 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд