Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2018

РАЙОНЕН СЪД

Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №14/08.05.2018 г. обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/21.11.2018 г., обн. ДВ бр. 100/04.12.2018 г.

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 31/28.11.2018 г., обн. ДВ бр. 100/04.12.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд