Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Акт на Гражданския съвет в подкрепа дейността на Експертната група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "право"

18 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт № 91/24.11.2017 г. на Гражданския съвет към ВСС относно изразена подкрепа за дейността на създадената от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието Експертна работна група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право“ и професионална квалификация „юрист“, с председател Миглена Тачева – директор на НИП, и дава мандат на Съюза на юристите в България, в качеството му на член на Експертната група, да изразява становища и да внася текущи предложения за обсъждане от името на Гражданския съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд