Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една щатна длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

18 януари 2018 година

Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ разкри една щатна длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решение.

Разкриването на една щатна длъжност „съдия“ във ВАС е необходимо с оглед изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 48/28.11.2017 г. за преназначаването на съдия Румяна Монова от длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ във ВАС на длъжност „съдия“ във ВАС. Към момента във Върховния административен съд няма свободна щатна бройка „съдия“.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд