Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

за открита свободна позиция - председател на Независимия механизъм за надзор на Международния наказателен съд

Независимият механизъм за надзор изпълнява функциите по разследване, инспекция и оценка в съответствие с член 112, параграф 4 от Римския статут. Независимият механизъм за надзор е подчинен орган на Събранието на държавите членки по Римския статут. Независимият механизъм за надзор притежава оперативна независимост под ръководството на председателя на Събранието. Целта на Независимия механизъм за надзор е да осигури на Събранието ефективен и всеобхватен надзор на Съда, с цел повишаване на неговата ефективност и икономичност.

В случай на първоначално назначаване Съдът предлага назначение за период от две години (с шестмесечен изпитателен срок) с възможност за продължаване за втори мандат от три години. В резултат на процеса на подбор за тази позиция може да бъде създаден списък на подходящите кандидати.

Мястото на изпълнение на задълженията е гр. Хага, Нидерландия, като датата за встъпване в длъжност предстои да бъде определена.  

Подробна информация за длъжността, задълженията и отговорностите, изискванията към кандидатите, начин за кандидатстване и други може да бъде получена на адрес:

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=1657261P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=17741&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=BFRvV4vE4K82JfNxVIRPnd/gAQo%3d.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 6 февруари 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд