Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени свои решения по пр. № 48/28.11.2017 г., т. 16 и в т. 16.1.

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание предложение от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, разгледано на заседание на Комисията на 22.01.2018 г., отмени решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 48/28.11.2017 г., т. 16 и т. 16.1., в частта „считано от датата на встъпване в длъжност на Любомир Панайотов Гайдов – съдия във Върховния административен съд, в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-област“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд