Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова двама магистрати за участие в Годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, на 30.01.-02.02.2018 г. в Брюксел

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание писмо до Висшия съдебен съвет от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД), за провеждането на Годишна среща на лицата за контакт  на  Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, на 31.01. и 01.02.2018 г. и изразена в писмото молба за съвместно участие във форума, съгласувано с останалите членове на мрежата, с Рената Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца и член на  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, командирова за участие в Годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 30.01. - 02.02.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица: Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела и Рената Мишонова Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца и член на  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Пътните разходи и разходите за 2 (две) нощувки са за сметка на организаторите на срещата. Разходите за 1 (една) нощувка по фактически размери, дневни пари за 4 дни и разходите за медицински застраховки на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд